SpijbelSMS


Een effectief wapen in de strijd tegen spijbelen

In vijf minuten al uw spijbelende of te laat komende leerlingen absent melden? Met de automatische spijbelmelding via SMS kan dat. Het bespaart u al gauw een uur per dag en is veel goedkoper dan bellen.


Zorg en veiligheid

Met SpijbelSMS kunnen scholen niet alleen het verzuim door leerlingen nauwkeurig registreren en monitoren, maar wordt ook meer zorg en veiligheid geboden. Immers, ouders en/of verzorgers worden snel en doeltreffend op de hoogte gebracht van de afwezigheid van hun kind en kunnen dan alsnog de school informeren, of zijn tijdig gealarmeerd bij vermissing.


Toenemende aandacht vanuit de overheid

Schoolverzuim krijgt toenemende aandacht vanuit de landelijke en lokale overheid. Het veroorzaakt niet alleen problemen op school zoals leerachterstanden en kosten op de administratie, maar bijvoorbeeld ook criminaliteit in de buurt.


De leerplicht

SpijbelSMS houdt historie van ongeoorloofd verzuim bij en is daarmee een handig hulpmiddel om te voldoen aan de meldingsplicht uit de Leerplichtwet. Er is zelfs een voorziening om automatisch een bericht naar leerplichtambtenaar en/of politie te kunnen sturen. .


Een belasting voor de school

Het melden van ongeoorloofde afwezigheid van leerlingen kost een school, afhankelijk van de grootte en de soort, ongeveer een half tot anderhalf uur per dag en is belastend voor de medewerkers. Sommige ouders worden helemaal nooit bereikt en sommige scholen hebben niet voldoende capaciteit om alle meldingen dagelijks te doen. Dat kan beter, sneller en goedkoper. En met minder frustratie.


SpijbelSMS

Het melden van ongeoorloofde afwezigheid van leerlingen kost een school, afhankelijk van de grootte en de soort, ongeveer een half tot anderhalf uur per dag en is belastend voor de medewerkers. Sommige ouders worden helemaal nooit bereikt en sommige scholen hebben niet voldoende capaciteit om alle meldingen dagelijks te doen. Dat kan beter, sneller en goedkoper. En met minder frustratie.


SpijbelSMS kan ook e-mailen

Sommige ouders en leerplichtambtenaren geven de voorkeur aan een e-mailbericht in plaats van een SMS-je. Dat is geen probleem, SpijbelSMS kan ook e-mailen, en met hetzelfde gemak.© Copyright 2010 Citizen Alert Services